XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O00-O08 Ciąża zakończona poronieniem
Nie obejmuje:
 • kontynuowanie ciąży mnogiej po poronieniu jednego lub więcej płodów (O31.1)
O05 Inne poronienie
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią O03.])
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami O05.
0 Inne poronienie (Niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy)
Obejmuje:
 • Ze stanami z kategorii O08.0
1 Inne poronienie (Niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem)
Obejmuje:
 • Ze stanami z kategorii O08.1
2 Inne poronienie (Niezupełne, powikłane zatorem)
Obejmuje:
 • Ze stanami z kategorii O08.2
3 Inne poronienie (Niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami)
Obejmuje:
 • Ze stanami z kategorii O08.3-O08.9
4 Inne poronienie (Niezupełne, bez powikłań)
5 Inne poronienie (Zupełne lub nieokreślone, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy)
Obejmuje:
 • Ze stanami z kategorii O08.0
6 Inne poronienie (Zupełne lub nieokreślone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem)
Obejmuje:
 • Ze stanami z kategorii O08.1
7 Inne poronienie (Zupełne lub nieokreślone, powikłane zatorem)
Obejmuje:
 • Ze stanami z kategorii O08.2
8 Inne poronienie (Zupełne lub nieokreślone, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami)
Obejmuje:
 • Ze stanami z kategorii O08.3-O08.9