XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M60-M79 Choroby tkanek miękkich
M70-M79 Inne choroby tkanek miękkich
M79 Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • bolesność tkanek miękkich, psychogenna (F45.4)
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami M79.
0 Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej (Umiejscowienie mnogie)
1 Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej (Okolica barku)
Obejmuje:
 • łopatka
 • obojczyk
 • staw:barkowo-obojczykowy
 • staw:mostkowo-obojczykowy
 • staw:ramienny
2 Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej (Ramię)
Obejmuje:
 • kość ramienna
 • staw łokciowy
3 Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej (Przedramię)
Obejmuje:
 • kość łokciowa
 • kość promieniowa
 • staw promieniowo-nadgarstkowy
4 Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej (Ręka)
Obejmuje:
 • nadgarstek
 • paliczki
 • stawy pomiędzy tymi kośćmi
 • śródręcze
5 Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej (Okolica miednicy i uda)
Obejmuje:
 • kość udowa
 • miednica
 • pośladek
 • staw biodrowy (biodro)
 • staw krzyżowo-biodrowy
6 Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej (Podudzie)
Obejmuje:
 • piszczel
 • staw kolanowy
 • strzałka
7 Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej (Kostka i stopa)
Obejmuje:
 • inne stawy stopy
 • palce stopy
 • staw skokowy
 • stęp
 • śródstopie
8 Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej (Inne)
Obejmuje:
 • czaszka
 • głowa
 • kręgosłup
 • szyja
 • tułów
 • żebra
9 Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej (Nieokreślone umiejscowienie)
M79.0 Reumatyzm, nieokreślony
Nie obejmuje:
 • fibromialgia (M79.7)
 • reumatyzm palindromiczny (M12.3)
M79.1 Bóle mięśni
Nie obejmuje:
 • zapalenie mięśnia (M60.-)
M79.2 Nerwoból i zapalenie nerwów, nieokreślone
Nie obejmuje:
 • mononeuropatie (G56-G58)
 • rwa kulszowa (M54.3-M54.4)
 • zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych:BNO (M54.1)
 • zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych:lędźwiowo-krzyżowych BNO (M54.1)
 • zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych:splotu ramiennego BNO (M54.1)
M79.3 Zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej, nieokreślone
Nie obejmuje:
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:nawrotowe [Webera-Christiana] (M35.6)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:szyi i pleców (M54.0)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:toczniowe (L93.2)
M79.4 Przerost (podrzepkowego) ciała tłuszczowego
M79.5 Ciało obce pozostałe w tkankach miękkich
Nie obejmuje:
 • ziarniniak skóry i tkanki podskórnej spowodowany przez ciało obce (L92.3)
 • ziarniniak tkanek miękkich spowodowany przez ciało obce (M60.2)
M79.6 Bóle kończyn
M79.7 Fibromialgia
Obejmuje:
 • Fibromyositis
 • Fibrositis
 • Myofibrositis
M79.8 Inne określone choroby tkanek miękkich
M79.9 Choroba tkanek miękkich, nieokreślona