XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M60-M79 Choroby tkanek miękkich
M60-M63 Choroby mięśni
Nie obejmuje:
 • dystrofie mięśniowe i miopatie (G71-G72)
 • miopatia w przebiegu:amyloidozy (E85.-)
 • miopatia w przebiegu:guzkowego zapalenia tętnic (M30.0)
 • miopatia w przebiegu:reumatoidalnego zapalenia stawów (M05.3)
 • miopatia w przebiegu:tocznia rumieniowatego układowego (M32.-)
 • miopatia w przebiegu:twardziny (M34.-)
 • miopatia w przebiegu:zespołu Sjögrena (M35.0)
 • zapalenie skórno-wielomięśniowe (M33.-)
M65-M68 Choroby maziówki i ścięgien
M70-M79 Inne choroby tkanek miękkich