XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M40-M54 Choroby grzbietu
M50-M54 Inne choroby grzbietu
Nie obejmuje:
 • zapalenie krążka międzykręgowego BNO (M46.4)
 • w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy kręgosłupa w zależności od objętej okolicy
M54 Bóle grzbietu
Inne:
 • ([Patrz kod lokalizacji przed M40.])
Nie obejmuje:
 • psychogenny ból grzbietu (F45.4)
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami M54.
0 Bóle grzbietu (Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie)
1 Bóle grzbietu (Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa)
2 Bóle grzbietu (Okolica szyi)
3 Bóle grzbietu (Okolica szyjno-piersiowa)
4 Bóle grzbietu (Okolica piersiowa)
5 Bóle grzbietu (Okolica piersiowo-lędźwiowa)
6 Bóle grzbietu (Okolica lędźwiowa)
7 Bóle grzbietu (Okolica lędźwiowo-krzyżowa)
8 Bóle grzbietu (Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna)
9 Bóle grzbietu (Nieokreślone umiejscowienie)
M54.0 Zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej okolicy karku i pleców
Nie obejmuje:
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:BNO (M79.3)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:nawrotowe [Webera-Christiana] (M35.6)
 • zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej:toczniowe (L93.2)
M54.1 Choroby korzeni nerwów rdzeniowych
Nie obejmuje:
 • nerwoból lub zapalenie nerwu BNO (M79.2)
 • radikulopatia w przebiegu:patologii krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych (M51.1)
 • radikulopatia w przebiegu:patologii krążków międzykręgowych szyjnych (M50.1)
 • radikulopatia w przebiegu:spondylozy (M47.2)
Obejmuje:
 • Zapalenie korzeni nerwów rdzeniowych BNO
 • Zapalenie nerwów lub korzeni nerwów rdzeniowych:barkowych BNO
 • Zapalenie nerwów lub korzeni nerwów rdzeniowych:lędźwiowo-krzyżowych BNO
 • Zapalenie nerwów lub korzeni nerwów rdzeniowych:lędźwiowych BNO
 • Zapalenie nerwów lub korzeni nerwów rdzeniowych:piersiowych BNO
M54.2 Bóle karku
Nie obejmuje:
 • bóle karku wtórne do patologii krążków międzykręgowych szyjnych (M50.-)
M54.3 Rwa kulszowa
Nie obejmuje:
 • rwa kulszowa:z lumbago (M54.4)
 • rwa kulszowa:związana z patologią krążka międzykręgowego (M51.1)
 • uszkodzenie nerwu kulszowego (G57.0)
M54.4 Rwa kulszowa z bólem lędźwiowo-krzyżowym
Nie obejmuje:
 • związana z patologią krążka międzykręgowego (M51.1)
M54.5 Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej
Nie obejmuje:
 • lumbago:z rwą kulszową (M54.4)
 • lumbago:związane z przemieszczeniem krążka międzykręgowego (M51.2)
Obejmuje:
 • Ból w okolicy lędźwiowej
 • Lumbago BNO
 • Przeciążenie w odcinku lędźwiowym
M54.6 Ból kręgosłupa piersiowego
Nie obejmuje:
 • ból związany z patologią krążka międzykręgowego (M51.-)
M54.8 Inne bóle grzbietu
M54.9 Ból grzbietu, nieokreślony
Obejmuje:
 • Ból pleców BNO