XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M40-M54 Choroby grzbietu
M50-M54 Inne choroby grzbietu
Nie obejmuje:
 • zapalenie krążka międzykręgowego BNO (M46.4)
 • w przebiegu świeżego urazu – patrz urazy kręgosłupa w zależności od objętej okolicy
M54 Bóle grzbietu
Inne:
 • ([Patrz kod lokalizacji przed M40.])
Nie obejmuje:
 • psychogenny ból grzbietu (F45.4)
M54.2 Bóle karku
Nie obejmuje:
 • bóle karku wtórne do patologii krążków międzykręgowych szyjnych (M50.-)