XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K80-K87 Choroby pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki
K80 Kamica żółciowa
K80.5 Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych
Obejmuje:
 • Kamica przewodu żółciowego wspólnego nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego bądź dróg żółciowych
 • Kamica z kamieniem żółciowym (uwięźniętym):przewodu wątrobowego nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego bądź dróg żółciowych
 • Kamica z kamieniem żółciowym (uwięźniętym):przewodu żółciowego BNO nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego bądź dróg żółciowych
 • Kamica z kamieniem żółciowym (uwięźniętym):przewodu żółciowego wspólnego nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego bądź dróg żółciowych
 • Wątrobowa:kamica nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego bądź dróg żółciowych
 • Wątrobowa:kolka (nawracająca) nieokreślona lub bez zapalenia pęcherzyka żółciowego bądź dróg żółciowych