XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K55-K63 Inne choroby jelit
K56 Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny
Nie obejmuje:
 • niedokrwienne zwężenie jelita (K55.1)
 • niedrożność dwunastnicy (K31.5)
 • niedrożność smółkowa (E84.1)
 • pooperacyjna niedrożność jelitowa (K91.3)
 • stany z przepukliną (K40-K46)
 • wrodzone zwężenie jelita (Q41-Q42)
 • zwężenie odbytu i odbytnicy (K62.4)