XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K40-K46 Przepuklina
Inne:
 • (Przepuklina ze zgorzelą i niedrożnością klasyfikowana jest jako przepuklina ze zgorzelą.)
Obejmuje:
 • przepuklina:nabyta
 • przepuklina:nawracająca
 • przepuklina:wrodzona [poza przepukliną przeponową lub rozworu przełykowego]
K46 Nieokreślona przepuklina brzuszna
Nie obejmuje:
 • pochwowa przepuklina jelitowa (N81.5)
Obejmuje:
 • przepuklina jelitowa
 • przepuklina:BNO
 • przepuklina:jelitowa
 • przepuklina:sieciowa
 • przepuklina:śródbrzuszna
 • przepuklina:śródmiąższowa
K46.0 Nieokreślona przepuklina brzuszna z niedrożnością, bez zgorzeli
Obejmuje:
 • Dowolny stan wymieniony w K46:nieodprowadzalny bez zgorzeli
 • Dowolny stan wymieniony w K46:uwięźnięty bez zgorzeli
 • Dowolny stan wymieniony w K46:z niedrożnością bez zgorzeli
 • Dowolny stan wymieniony w K46:zadzierzgnięty bez zgorzeli
K46.1 Nieokreślona przepuklina brzuszna ze zgorzelą
Obejmuje:
 • Dowolny stan wymieniony w K46 określony jako zgorzelinowy
K46.9 Nieokreślona przepuklina brzuszna bez niedrożności lub zgorzeli
Obejmuje:
 • Przepuklina brzuszna BNO