XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K40-K46 Przepuklina
Inne:
 • (Przepuklina ze zgorzelą i niedrożnością klasyfikowana jest jako przepuklina ze zgorzelą.)
Obejmuje:
 • przepuklina:nabyta
 • przepuklina:nawracająca
 • przepuklina:wrodzona [poza przepukliną przeponową lub rozworu przełykowego]
K42 Przepuklina pępkowa
Nie obejmuje:
 • przepuklina pępkowa noworodków (Q79.2)
Obejmuje:
 • przepuklina okołopępkowa
K42.0 Przepuklina pępkowa, z niedrożnością, bez zgorzeli
Obejmuje:
 • Przepuklina pępkowa:nieodprowadzalna bez zgorzeli
 • Przepuklina pępkowa:uwięźnięta bez zgorzeli
 • Przepuklina pępkowa:z niedrożnością bez zgorzeli
 • Przepuklina pępkowa:zadzierzgnięta bez zgorzeli
K42.1 Przepuklina pępkowa ze zgorzelą
Obejmuje:
 • Zgorzelinowa przepuklina pępkowa
K42.9 Przepuklina pępkowa bez niedrożności lub zgorzeli
Obejmuje:
 • Przepuklina pępkowa BNO