XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K20-K31 Choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy
Nie obejmuje:
 • przepuklina rozworu przełykowego (K44.-)
K20 Zapalenie przełyku
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie przyczyny, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
 • nadżerka przełyku (K22.1)
 • refluksowe zapalenie przełyku (K21.0)
 • stany związane z chorobą refluksową żołądkowo-przełykową (K21.0)
Obejmuje:
 • Ropień przełyku
 • Zapalenie przełyku:BNO
 • Zapalenie przełyku:chemiczne
 • Zapalenie przełyku:trawienne