XI Choroby układu pokarmowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
K00-K14 Choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk
K12 Zapalenie jamy ustnej i choroby pokrewne
Nie obejmuje:
 • martwiczo-wrzodziejące zapalenie jamy ustnej (A69.0)
 • rak wodny policzka (A69.0)
 • zapalenie czerwieni wargowej (K13.0)
 • zapalenie dziąseł i jamy ustnej wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex] (B00.2)
 • zgorzelinowe zapalenie jamy ustnej (A69.0)
K12.0 Nawracające afty jamy ustnej
Obejmuje:
 • Aftowe zapalenie jamy ustnej
 • Afty Bednara
 • Afty przewlekłe nawrotowe
 • Nawracające martwicze zapalenie okołogruczołowe błony śluzowej
 • Opryszczkopodobne zapalenie jamy ustnej
K12.1 Inne postacie zapalenia jamy ustnej
Obejmuje:
 • Zapalenie jamy ustnej:BNO
 • Zapalenie jamy ustnej:pęcherzykowe
 • Zapalenie jamy ustnej:wrzodziejące
 • Zapalenie jamy ustnej:związane z protezą
K12.2 Zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnej
Nie obejmuje:
 • ropień:gruczołu ślinowego (K11.3)
 • ropień:języka (K14.0)
 • ropień:okołomigdałkowy (J36)
 • ropień:okołowierzchołkowy (K04.6-K04.7)
 • ropień:przyzębia (K05.2)
Obejmuje:
 • Ropień podżuchwowy
 • Zapalenie tkanki łącznej jamy ustnej (dna)