X Choroby układu oddechowego
Inne:
 • (Jeśli choroba układu oddechowego opisana jest jako obejmująca więcej niż jedną okolicę i nie posiada indywidualnego kodu, powinna zostać przypisana do niższej okolicy anatomicznej (np. zapalenie tchawicy i oskrzeli powinno zostać sklasyfikowane jako zapalenie oskrzeli J40).)
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
J40-J47 Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych
Nie obejmuje:
 • zwłóknienie wielotorbielowate (E84.-)
J40 Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe
Inne:
 • (Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre lub przewlekłe u osób w wieku poniżej 15 lat można uznać za ostre i powinno zostać sklasyfikowane w kategorii J20.-.)
Nie obejmuje:
 • zapalenie oskrzeli:alergiczne BNO (J45.0)
 • zapalenie oskrzeli:astmatyczne BNO (J45.9)
 • zapalenie oskrzeli:chemiczne (ostre) (J68.0)
Obejmuje:
 • Zapalenie oskrzeli:BNO
 • Zapalenie oskrzeli:nieżytowe
 • Zapalenie oskrzeli:z zapaleniem tchawicy BNO
 • Zapalenie tchawicy i oskrzeli BNO
J41 Proste i śluzowo-ropne przewlekłe zapalenie oskrzeli
Nie obejmuje:
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli:BNO (J42)
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli:obturacyjne (J44.-)
J42 Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli
Nie obejmuje:
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli:astmatyczne (J44.-)
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli:proste i śluzowo-ropne (J41.-)
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli:rozedmowe (J44.-)
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli:z niedrożnością dróg oddechowych (J44.-)
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli:z obturacyjną chorobą płuc BNO (J44.9)
Obejmuje:
 • Przewlekłe zapalenie:oskrzeli BNO
 • Przewlekłe zapalenie:tchawicy
 • Przewlekłe zapalenie:tchawicy i oskrzeli
J43 Rozedma
Nie obejmuje:
 • rozedma:kompensacyjna (J98.3)
 • rozedma:pozabiegowa (podskórna) (T81.8)
 • rozedma:spowodowana przez wdychanie czynników chemicznych, gazów, spalin lub par (J68.4)
 • rozedma:śródmiąższowa (J98.2)
 • rozedma:śródpiersia (J98.2)
 • rozedma:urazowa podskórna (T79.7)
 • rozedma:z przewlekłym (obturacyjnym) zapaleniem oskrzeli (J44.-)
 • rozedmowe (obturacyjne) zapalenie oskrzeli (J44.-)
J44 Inne przewlekłe obturacyjne choroby płuc
Nie obejmuje:
 • astma (J45.-)
 • astmatyczne zapalenie oskrzeli BNO (J45.9)
 • choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne (J60-J70)
 • przewlekłe zapalenie:oskrzeli BNO (J42)
 • przewlekłe zapalenie:oskrzeli proste i śluzowo-ropne (J41.-)
 • przewlekłe zapalenie:tchawicy i oskrzeli (J42)
 • przewlekłe zapalenie:tchawicy (J42)
 • rozedma płuc (J43.-)
 • rozstrzenie oskrzeli (J47)
Obejmuje:
 • przewlekła obturacyjna astma
 • przewlekłe obturacyjne:zapalenie oskrzeli
 • przewlekłe obturacyjne:zapalenie tchawicy i oskrzeli
 • przewlekłe:zapalenie oskrzeli:astmatyczne (obturacyjne)
 • przewlekłe:zapalenie oskrzeli:rozedmowe
 • przewlekłe:zapalenie oskrzeli:z niedrożnością dróg oddechowych
 • przewlekłe:zapalenie oskrzeli:z rozedmą
J45 Astma oskrzelowa
Nie obejmuje:
 • astma eozynofilowa (J82)
 • choroby płuc wywołane przez czynniki zewnętrzne (J60-J70)
 • ostra astma o ciężkim przebiegu (J46)
 • przewlekła astma obturacyjna (J44.-)
 • przewlekłe astmatyczne (obturacyjne) zapalenie oskrzeli (J44.-)
 • stan astmatyczny (J46)
J46 Stan astmatyczny
Obejmuje:
 • Ostra astma o ciężkim przebiegu
J47 Rozstrzenie oskrzeli
Nie obejmuje:
 • gruźlicze rozstrzenie oskrzeli (czynne) (A15-A16)
 • wrodzone rozstrzenie oskrzeli (Q33.4)
Obejmuje:
 • Rozstrzenie oskrzelików