X Choroby układu oddechowego
Inne:
 • (Jeśli choroba układu oddechowego opisana jest jako obejmująca więcej niż jedną okolicę i nie posiada indywidualnego kodu, powinna zostać przypisana do niższej okolicy anatomicznej (np. zapalenie tchawicy i oskrzeli powinno zostać sklasyfikowane jako zapalenie oskrzeli J40).)
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
J09-J18 Grypa i zapalenie płuc
J12 Wirusowe zapalenie płuc, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • ciężki ostry zespół oddechowy [SARS] (U04.9)
 • wrodzone różyczkowe zapalenie płuc (P35.0)
 • zapalenie płuc:lipidowe (J69.1)
 • zapalenie płuc:noworodkowe (P24.9)
 • zapalenie płuc:spowodowane przez aspirację substancji płynnych i stałych (J69.-)
 • zapalenie płuc:śródmiąższowe BNO (J84.9)
 • zapalenie płuc:w przebiegu grypy (J09)
 • zapalenie płuc:wrodzone (P23.0)
 • zapalenie płuc:zachłystowe:BNO (J69.0)
 • zapalenie płuc:zachłystowe:wskutek znieczulenia podczas:ciąży (O29.0)
 • zapalenie płuc:zachłystowe:wskutek znieczulenia podczas:połogu (O89.0)
 • zapalenie płuc:zachłystowe:wskutek znieczulenia podczas:porodu (O74.0)
Obejmuje:
 • odoskrzelowe zapalenie płuc o etiologii wirusowej innej niż grypowa