Powiązane kody:
 • J10.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
  EN: Influenza with pneumonia, other influenza virus identified
  • Grypowe (odoskrzelowe) zapalenie płuc wywołane przez inny zidentyfikowany wirus grypy
   EN: Influenzal (broncho)pneumonia, other influenza virus identified
 • J11.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez niezidentyfikowany wirus
  EN: Influenza with pneumonia, virus not identified
  • Grypowe (odoskrzelowe) zapalenie płuc wywołane przez nieokreślony lub określony niezidentyfikowany wirus
   EN: Influenzal (broncho)pneumonia, unspecified or specific virus not identified
 • J10.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
  EN: Influenza with pneumonia, other influenza virus identified
  • Grypowe (odoskrzelowe) zapalenie płuc wywołane przez inny zidentyfikowany wirus grypy
   EN: Influenzal (broncho)pneumonia, other influenza virus identified
 • A15.0 Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu
  EN: Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture
  • Gruźlicze:
   EN: Tuberculous:
   • rozstrzenie oskrzeli
    EN: bronchiectasis
   • zwłóknienie płuc
    EN: fibrosis of lung
   • zapalenie płuc
    EN: pneumonia
   • odma opłucnowa
    EN: pneumothorax
 • A16.0 Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna
  EN: Tuberculosis of lung, bacteriologically and histologically negative
  • Gruźlicze:
   EN: Tuberculous:
   • rozstrzenie oskrzeli
    EN: bronchiectasis
   • zwłóknienie płuc
    EN: fibrosis of lung
   • zapalenie płuc
    EN: pneumonia
   • odma opłucnowa
    EN: pneumothorax
 • A16.2 Gruźlica płuc, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
  EN: Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation
  • Gruźlica płuc
   EN: Tuberculosis of lung
  • Gruźlicze:
   EN: Tuberculous:
   • rozstrzenie oskrzeli
    EN: bronchiectasis
   • zwłóknienie płuc
    EN: fibrosis of lung
   • zapalenie płuc
    EN: pneumonia
  • Gruźlicza odma opłucnowa
   EN: Pneumothorax
 • A50.0 Kiła wrodzona wczesna objawowa
  EN: Early congenital syphilis, symptomatic
  • Każda postać kiły wrodzonej wczesnej lub występującej do ukończenia drugiego roku życia.
   EN: Any congenital syphilitic condition specified as early or manifest less than two years after birth.
  • Kiła wrodzona wczesna:
   EN: Early congenital syphilis:
   • skórna
    EN: cutaneous
   • śluzówkowo-skórna
    EN: mucocutaneous
   • trzewna
    EN: visceral
  • Kiłowe wrodzone wczesne:
   EN: Early congenital syphilitic:
   • zapalenie krtani
    EN: laryngitis
   • patologie gałki ocznej
    EN: oculopathy
   • osteochondropatie
    EN: osteochondropathy
   • zapalenie gardła
    EN: pharyngitis
   • zapalenie płuc
    EN: pneumonia
   • zapalenie śluzówki nosa
    EN: rhinitis
 • J10.1 Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
  EN: Influenza with other respiratory manifestations, other influenza virus identified
  • Grypa
   EN: Influenza
  • Grypowe:
   EN: Influenzal:
   • ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
    EN: acute upper respiratory infection
   • zapalenie krtani
    EN: laryngitis
   • zapalenie gardła
    EN: pharyngitis
   • wysięk opłucnowy
    EN: pleural effusion
 • J85.2 Ropień płuca bez zapalenia płuc
  EN: Abscess of lung without pneumonia
  • Ropień płuca BNO
   EN: Abscess of lung NOS
 • O29.0 Powikłania płucne znieczulenia w czasie ciąży
  EN: Pulmonary complications of anaesthesia during pregnancy
  • Zachłystowe zapalenie płuc
   EN: Aspiration pneumonitis
  • Zachłyśnięcie się treścią żołądkową lub wydzielinami BNO
   EN: Inhalation of stomach contents or secretions NOS
  • Zespół Mendelsona
   EN: Mendelson's syndrome
  • Zapadnięcie płuca związane z odmą
   EN: Pressure collapse of lung