IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I80-I89 Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej
I84 Hemoroidy
Nie obejmuje:
 • wikłające:ciążę (O22.4)
 • wikłające:poród i połóg (O87.2)
Obejmuje:
 • guzki krwawnicze
 • żylaki odbytu i odbytnicy
I84.0 Zakrzepowe guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne
I84.1 Guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne z innymi powikłaniami
Obejmuje:
 • Hemoroidy wewnętrzne:krwawiące
 • Hemoroidy wewnętrzne:uwięźnięte
 • Hemoroidy wewnętrzne:wrzodziejące
 • Hemoroidy wewnętrzne:wypadnięte
I84.2 Guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne bez powikłań
Obejmuje:
 • Hemoroidy wewnętrzne BNO
I84.3 Zakrzepowe guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne
Obejmuje:
 • Krwiak okołoodbytowy (nieurazowy)
 • Zakrzepica okołoodbytowa
I84.4 Guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne z innymi powikłaniami
Obejmuje:
 • Hemoroidy zewnętrzne:krwawiące
 • Hemoroidy zewnętrzne:uwięźnięte
 • Hemoroidy zewnętrzne:wrzodziejące
 • Hemoroidy zewnętrzne:wypadnięte
I84.5 Guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne bez powikłań
Obejmuje:
 • Hemoroidy zewnętrzne BNO
I84.6 Pozostałość skórna po hemoroidach odbytu lub odbytnicy
Obejmuje:
 • Pozostałość skórna w obrębie odbytu lub odbytnicy
I84.7 Nieokreślone zakrzepowe guzki krwawnicze
Obejmuje:
 • Zakrzepowe guzki krwawnicze, nieokreślone, wewnętrzne lub zewnętrzne
I84.8 Guzki krwawnicze nieokreślone z innymi powikłaniami
Obejmuje:
 • Guzki krwawnicze, nieokreślone, wewnętrzne lub zewnętrzne:uwięźnięte
 • Guzki krwawnicze, nieokreślone, wewnętrzne lub zewnętrzne:wrzodziejące
 • Guzki krwawnicze, nieokreślone, wewnętrzne lub zewnętrzne:wypadnięte
 • Hemoroidy, nieokreślone, wewnętrzne lub zewnętrzne:krwawiące
I84.9 Hemoroidy, nieokreślone, bez powikłań
Obejmuje:
 • Hemoroidy BNO