I80-I89 Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Diseases of veins, lymphatic vessels and lymph nodes, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: