IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I80-I89 Choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej
I82 Inne zatory żylne i zakrzepica
Nie obejmuje:
 • zator i zakrzepica żył:krezkowych (K55.0)
 • zator i zakrzepica żył:mózgowych (I63.6)
 • zator i zakrzepica żył:płucnych (I26.-)
 • zator i zakrzepica żył:w kanale kręgowym, nieropne (G95.1)
 • zator i zakrzepica żył:wewnątrzczaszkowych i w kanale kręgowym, septyczne lub BNO (G08)
 • zator i zakrzepica żył:wewnątrzczaszkowych, nieropne (I67.6)
 • zator i zakrzepica żył:wieńcowych (I21-I25)
 • zator i zakrzepica żył:wikłające:ciążę, poród i połóg (O22.-)
 • zator i zakrzepica żył:wikłające:poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
 • zator i zakrzepica żyły:kończyn dolnych (I80.-)
 • zator i zakrzepica żył:żyły wrotnej (I81)