IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I70-I79 Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych
I78 Choroby naczyń włosowatych
I78.0 Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyń włosowatych
Obejmuje:
 • Choroba Rendu-Oslera-Webera
I78.1 Znamię, nienowotworowe
Nie obejmuje:
 • znamię:barwnikowe (D22.-)
 • znamię:błękitne (D22.-)
 • znamię:BNO (D22.-)
 • znamię:brodawkowate (Q82.5)
 • znamię:melanocytowe (D22.-)
 • znamię:naczyniowe BNO (Q82.5)
 • znamię:o barwie czerwonego wina (Q82.5)
 • znamię:o barwie krwistoczerwonej (Q82.5)
 • znamię:o barwie płomienia (Q82.5)
 • znamię:o barwie truskawkowej (Q82.5)
 • znamię:owłosione (D22.-)
Obejmuje:
 • Znamię:gwiaździste
 • Znamię:pająkowate
 • Znamię:pajęczynowate
I78.8 Inne choroby naczyń włosowatych
I78.9 Choroby naczyń włosowatych, nieokreślone