IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I60-I69 Choroby naczyń mózgowych
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia obecności nadciśnienia tętniczego.
Nie obejmuje:
 • otępienie naczyniowe (F01.-)
 • pourazowy krwotok śródczaszkowy (S06.-)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
Obejmuje:
 • stany przebiegające z nadciśnieniem (I10 i I15.-)
I66 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu
Nie obejmuje:
 • prowadzące do zawału mózgu (I63.-)
Obejmuje:
 • niedrożność (całkowita) (częściowa) tętnic środkowej, przedniej i tylnej mózgu, a także tętnic móżdżkowych, bez zawału mózgu
 • zakrzepica tętnic środkowej, przedniej i tylnej mózgu, a także tętnic móżdżkowych, bez zawału mózgu
 • zator tętnic środkowej, przedniej i tylnej mózgu, a także tętnic móżdżkowych, bez zawału mózgu
 • zwężenie tętnic środkowej, przedniej i tylnej mózgu, a także tętnic móżdżkowych, bez zawału mózgu