VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H65-H75 Choroby ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
H65 Nieropne zapalenie ucha środkowego
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (H72) w celu określenia współistniejącej perforacji błony bębenkowej.
Obejmuje:
 • z zapaleniem błony bębenkowej
H65.2 Przewlekłe, surowicze zapalenie ucha środkowego
Obejmuje:
 • Przewlekły nieżyt trąbki słuchowej i jamy bębenkowej