VII Choroby oka i przydatków oka
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H49-H52 Zaburzenia mięśni gałki ocznej, obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji
Nie obejmuje:
 • oczopląs i inne nieregularne ruchy gałki ocznej (H55)
H50 Inne postacie zeza
H50.0 Zez jawny, towarzyszący, zbieżny
Obejmuje:
 • Zez zbieżny (naprzemienny) (jednostronny), z wyłączeniem okresowego
H50.1 Zez jawny, towarzyszący, rozbieżny
Obejmuje:
 • Zez rozbieżny (naprzemienny) (jednostronny), z wyłączeniem okresowego
H50.2 Zez pionowy
Obejmuje:
 • Hipertropia
 • Hipotropia
H50.3 Zez okresowy
Obejmuje:
 • Okresowy:zez rozbieżny (naprzemienny) (jednostronny)
 • Okresowy:zez zbieżny (naprzemienny) (jednostronny)
H50.4 Inne i nieokreślone zezy jawne
Obejmuje:
 • Mikrozez
 • Zespół jednostronnej fiksacji
 • Zez jawny towarzyszący:BNO
 • Zez jawny towarzyszący:z rotacyjnym przemieszczeniem osi oka
H50.5 Zez ukryty
Obejmuje:
 • Zez ukryty naprzemienny
 • Zez ukryty ze zbaczaniem oka do wewnątrz
 • Zez ukryty ze zbaczaniem oka na zewnątrz
H50.6 Zez mechaniczny
Obejmuje:
 • Pourazowe upośledzenie ruchomości mięśniowej gałki ocznej
 • Zespół Browna pochewki mięśniowej
 • Zez spowodowany przez zrosty
H50.8 Inne określone postacie zeza
Obejmuje:
 • Zespół Duane’a
H50.9 Zez, nieokreślony