VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G80-G83 Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne
G83 Inne zespoły porażenne
Inne:
 • (Dla celów kodowania pierwotnego kategorię tę należy stosować jedynie wówczas, gdy wymienione stany nie są określone bardziej szczegółowo lub mają charakter długotrwały, jednak bez ustalenia konkretnej przyczyny. Kategorię tę wykorzystuje się również do kodowania wielokrotnego w celu identyfikacji stanów związanych z dowolną etiologią.)
Obejmuje:
 • Porażenie (całkowite) (niecałkowite) z wykluczeniem G80-G82
G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
Obejmuje:
 • Diplegia (kończyn górnych)
 • Porażenie obu kończyn górnych
G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
Obejmuje:
 • Porażenie kończyny dolnej
G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
Obejmuje:
 • Porażenie kończyny górnej
G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.4 Zespół ogona końskiego
Nie obejmuje:
 • pęcherz rdzeniowy BNO (G95.8)
Obejmuje:
 • Neurogenne porażenie pęcherza moczowego spowodowane zespołem ogona końskiego
G83.8 Inne określone zespoły porażenne
Obejmuje:
 • Porażenie Todda (popadaczkowe)
G83.9 Zespół porażenny, nieokreślony