VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G40-G47 Zaburzenia okresowe i napadowe
G43 Migrena
Inne:
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
 • ból głowy BNO (R51)
G43.0 Migrena bez aury [migrena prosta]
G43.1 Migrena z aurą [migrena klasyczna]
Obejmuje:
 • Migrena:podstawna
 • Migrena:rodzinna z porażeniem połowiczym
 • Migrena:równoważna
 • Migrena:z aurą bez bólu głowy
 • Migrena:z:aurą o ostrym początku
 • Migrena:z:przedłużoną aurą
 • Migrena:z:typową aurą
G43.2 Stan migrenowy
G43.3 Migrena powikłana
G43.8 Inne migreny
Obejmuje:
 • Migrena okoporaźna
 • Migrena siatkówkowa
G43.9 Migrena, nieokreślona