VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G40-G47 Zaburzenia okresowe i napadowe
G40 Padaczka
Nie obejmuje:
 • napady drgawek (konwulsyjnych) BNO (R56.8)
 • porażenie Todda (G83.8)
 • stan padaczkowy (G41.-)
 • zespół Landaua-Kleffnera (F80.3)
G40.1 Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi
Obejmuje:
 • Napady bez zaburzeń świadomości
 • Proste napady częściowe ulegające wtórnemu uogólnieniu