V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F50 Zaburzenia odżywiania
Nie obejmuje:
 • jadłowstręt BNO (R63.0)
 • polifagia (R63.2)
 • trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie (R63.3)
 • zaburzenia odżywiania u niemowląt i dzieci (F98.2)
F50.0 Jadłowstręt psychiczny
Inne:
 • (Zaburzenie to charakteryzuje się celową utratą wagi ciała, wywołaną i podtrzymywaną przez pacjenta. Występuje ono najczęściej u dziewcząt w okresie pokwitania i u młodych kobiet, ale zdarza się także u chłopców przed osiągnięciem dojrzałości i młodych mężczyzn oraz u dzieci przed okresem pokwitania i u dojrzałych kobiet aż do okresu menopauzy. Chorobie towarzyszą szczególne objawy psychopatologiczne: lęk przed otyłością i zniekształceniem sylwetki ciała. Lęk ten przybiera postać uporczywej idei nadwartościowej, w związku z czym pacjent wyznacza sobie niski limit masy ciała. Zazwyczaj stwierdza się niedożywienie różnego stopnia z wtórnymi zmianami hormonalnymi i metabolicznymi oraz zaburzeniami funkcjonowania organizmu. Do objawów jadłowstrętu psychicznego należą ponadto: ograniczenia w diecie, wyczerpujące ćwiczenia fizyczne, prowokowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających oraz tłumiących łaknienie i środków diuretycznych.)
Nie obejmuje:
 • utrata łaknienia (R63.0)
F50.1 Jadłowstręt psychiczny atypowy
Inne:
 • (Przypadki, w których stwierdza się pewne objawy typowe dla jadłowstrętu psychicznego, ale całość obrazu klinicznego nie spełnia warunków tego rozpoznania, gdyż nie ma charakterystycznych objawów, takich jak na przykład brak miesiączek lub nasilony lęk przed otyłością, występuje natomiast znaczny spadek masy ciała oraz zachowanie ukierunkowane na utratę masy ciała. Nie należy posługiwać się rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego atypowego w przypadkach znanych chorób somatycznych przebiegających ze spadkiem masy ciała.)
F50.2 Żarłoczność psychiczna
Inne:
 • (Przejawia się okresowymi nawrotami żarłoczności i nadmierną koncentracją uwagi na kontroli masy ciała. Typowe jest prowokowanie wymiotów lub zażywanie środków przeczyszczających po epizodzie przejedzenia. Obserwuje się wiele objawów psychopatologicznych, na przykład nadmierne zainteresowanie kształtem i masą ciała; występują one zarówno w bulimii psychicznej, jak i w jadłowstręcie psychicznym. Powtarzające się wymioty mogą doprowadzić do zaburzeń elektrolitowych i powikłań somatycznych. Często, choć nie zawsze, stwierdza się w wywiadzie epizod jadłowstrętu psychicznego, który wystąpił od kilku miesięcy do kilku lat wcześniej.)
Obejmuje:
 • Hyperorexia nervosa
 • Obżarstwo BNO
F50.3 Żarłoczność psychiczna atypowa
Inne:
 • (W zaburzeniu tym występują pewne objawy charakterystyczne dla żarłoczności psychicznej, jednak całość obrazu chorobowego nie usprawiedliwia takiego rozpoznania. Stwierdza się na przykład nawracające epizody przejadania i nadużywanie środków przeczyszczających, ale bez istotnej zmiany masy ciała, może też nie występować typowe, nadmierne zainteresowanie kształtem i masą ciała.)
F50.4 Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi
Inne:
 • (Przejadanie się spowodowane czynnikami stresowymi, takimi jak żałoba, wypadek, urodzenie dziecka, itd.)
Nie obejmuje:
 • otyłość (E66.-)
Obejmuje:
 • Przejadanie psychogenne
F50.5 Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
Inne:
 • (Powtarzające się wymioty w zaburzeniach dysocjacyjnych (F44.-) i zaburzeniach hipochondrycznych (F45.2). Do kategorii tej nie zaliczamy wymiotów w schorzeniach sklasyfikowanych w innych rozdziałach. Terminem wymiotów związanych z innymi czynnikami psychologicznymi można natomiast uzupełnić rozpoznanie nadmiernych wymiotów ciężarnych (O21.-) w przypadku, w którym główną przyczyną nawracających nudności i wymiotów podczas ciąży są czynniki emocjonalne.)
Nie obejmuje:
 • nudności (R11)
 • wymioty BNO (R11)
Obejmuje:
 • Wymioty psychogenne
F50.8 Inne zaburzenia odżywiania
Nie obejmuje:
 • pica u niemowląt i dzieci (F98.3)
Obejmuje:
 • Pica u dorosłych
 • Psychogenna utrata łaknienia
F50.9 Zaburzenia odżywiania, nieokreślone