V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
Obejmuje:
 • zaburzenia rozwoju psychicznego
F30-F39 Zaburzenia nastroju [afektywne]
Inne:
 • (Ta część obejmuje zaburzenia charakteryzujące się przede wszystkim zmianą afektu lub nastroju w kierunku depresji (z towarzyszącym niepokojem lub bez niepokoju) lub nastroju podwyższonego. Zmianie nastroju towarzyszy zazwyczaj zmiana napędu; większość pozostałych objawów jest albo wtórna, albo zrozumiała w kontekście zmiany nastroju i aktywności. Większość tego typu zaburzeń ma charakter nawrotowy, a ich epizody często bywają spowodowane przez stresujące wydarzenia lub sytuacje.)
F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Inne:
 • (Zaburzenia charakteryzujące się występowaniem dwóch lub więcej epizodów chorobowych z wyraźnie zaburzonym nastrojem i aktywnością w postaci podwyższenia nastroju, wzmożonej energii i aktywności (hipomania lub mania) lub obniżenia nastroju oraz energii i aktywności (depresja). Do zaburzeń dwubiegunowych zalicza się również nawracające epizody hipomanii lub manii.)
Nie obejmuje:
 • cyklotymia (F34.0)
 • zaburzenia dwubiegunowe, pojedynczy epizod maniakalny (F30.-)
Obejmuje:
 • maniakalno-depresyjna:choroba
 • maniakalno-depresyjna:psychoza
 • maniakalno-depresyjna:reakcja
F31.0 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod hipomanii
Inne:
 • (Pacjent znajduje się obecnie w stanie hipomanii i przebył w przeszłości co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany).)
F31.1 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny bez objawów psychotycznych
Inne:
 • (Pacjent znajduje się obecnie w stanie maniakalnym bez objawów psychotycznych (opisanym w F30.1) i przebył w przeszłości co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany).)
F31.2 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny z objawami psychotycznymi
Inne:
 • (Pacjent znajduje się obecnie w stanie maniakalnym z objawami psychotycznymi (opisanym w F30.2) i przebył w przeszłości co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany).)
F31.3 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu
Inne:
 • (Pacjent znajduje się obecnie w stanie depresji, taka jak w epizodzie depresyjnym o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu (F32.0 lub F32.1) i przebył w przeszłości co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny lub mieszany).)
F31.4 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych
Inne:
 • (Pacjent znajduje się obecnie w stanie depresji, tak jak w epizodzie ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych (F32.2) i przebył w przeszłości co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny lub mieszany).)
F31.5 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
Inne:
 • (Pacjent znajduje się obecnie w stanie depresji, tak jak w epizodzie ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi (F32.3) i przebył w przeszłości co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny lub mieszany).)
F31.6 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod mieszany
Inne:
 • (Pacjent przebył co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany), a obecnie występują szybko zmieniające się objawy depresji i manii lub objawy obu zespołów występują jednocześnie.)
Nie obejmuje:
 • pojedynczy epizod mieszanych zaburzeń afektywnych (F38.0)
F31.7 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie remisja
Inne:
 • (Pacjent przebył co najmniej jeden potwierdzony epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny lub mieszany) i dodatkowo co najmniej jeden inny epizod zaburzeń afektywnych (hipomaniakalny, maniakalny, depresyjny lub mieszany), jednak obecnie (od kilku miesięcy) nie występują żadne wyraźniejsze zaburzenia nastroju. Kod ten należy również stosować w okresie remisji w czasie postępowania profilaktycznego.)
F31.8 Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Obejmuje:
 • Nawracające epizody maniakalne BNO
 • Zaburzenie dwubiegunowe typu II
F31.9 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nieokreślone