IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
  • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
  • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
  • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E20-E35 Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
  • ginekomastia (N62)
  • mlekotok (N64.3)
E23 Niedoczynność i inne zaburzenia przysadki
Nie obejmuje:
  • pozabiegowa niedoczynność przysadki (E89.3)
Obejmuje:
  • wymienione stany niezależnie od lokalizacji patologii w przysadce lub w podwzgórzu
E23.2 Moczówka prosta
Nie obejmuje:
  • moczówka prosta pochodzenia nerkowego (N25.1)