IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E10-E14 Cukrzyca
Inne:
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
E10 Cukrzyca insulinozależna
Inne:
 • ([Dodatkowy podział przedstawiono przed kategorią E10.])
Nie obejmuje:
 • cukrzyca:ciężarnych, poporodowa i popołogowa (O24.-)
 • cukrzyca:noworodkowa (P70.2)
 • cukrzyca:związana z niedożywieniem (E12.-)
 • glikozuria:BNO (R81)
 • glikozuria:nerkowa (E74.8)
 • hipoinsulinemia pooperacyjna (E89.1)
 • upośledzenie tolerancji glukozy (R73.0)
Obejmuje:
 • cukrzyca:chwiejna
 • cukrzyca:typu I
 • cukrzyca:typu młodzieńczego
 • cukrzyca:ze skłonnością do ketozy
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami E10.
0 Cukrzyca insulinozależna (Ze śpiączką)
Obejmuje:
 • Cukrzycowa:śpiączka hiperosmolarna
 • Cukrzycowa:śpiączka hipoglikemiczna
 • Cukrzycowa:śpiączka z kwasicą ketonową lub bez kwasicy ketonowej
 • Śpiączka hiperglikemiczna BNO
1 Cukrzyca insulinozależna (Z kwasicą ketonową)
Obejmuje:
 • Cukrzycowa:kwasica bez informacji o śpiączce
 • Cukrzycowa:kwasica ketonowa bez informacji o śpiączce
2 Cukrzyca insulinozależna (Z powikłaniami nerkowymi)
Obejmuje:
 • Nefropatia cukrzycowa (N08.3)
 • Śródwłośniczkowe stwardnienie kłębuszków nerkowych (N08.3)
 • Zespół Kimmelstiela-Wilsona (N08.3)
3 Cukrzyca insulinozależna (Z powikłaniami ocznymi)
Obejmuje:
 • Cukrzycowa:retinopatia (H36.0)
 • Cukrzycowa:zaćma (H28.0)
4 Cukrzyca insulinozależna (Z powikłaniami neurologicznymi)
Obejmuje:
 • Cukrzycowa:amiotrofia (G73.0)
 • Cukrzycowa:mononeuropatia (G59.0)
 • Cukrzycowa:neuropatia układu wegetatywnego (G99.0)
 • Cukrzycowa:polineuropatia (G63.2)
5 Cukrzyca insulinozależna (Z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
Obejmuje:
 • Cukrzycowa:angiopatia obwodowa (I79.2)
 • Cukrzycowa:zgorzel
 • Cukrzycowe owrzodzenie
6 Cukrzyca insulinozależna (Z innymi określonymi powikłaniami)
Obejmuje:
 • Artropatia cukrzycowa (M14.2)
 • Artropatia cukrzycowa neuropatyczna (M14.6)
7 Cukrzyca insulinozależna (Z wieloma powikłaniami)
8 Cukrzyca insulinozależna (Z nieokreślonymi powikłaniami)