III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych
Nie obejmuje:
 • choroba autoimmunologiczna (układowa) BNO (M35.9)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
D65-D69 Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne
D68 Inne zaburzenia krzepnięcia
Nie obejmuje:
 • wikłające następujące zaburzenia:ciążę, poród lub połóg (O45.0)
 • wikłające następujące zaburzenia:poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
D68.4 Nabyty niedobór czynników krzepnięcia
Nie obejmuje:
 • niedobór witaminy K u noworodka (P53)
Obejmuje:
 • Niedobór czynników krzepnięcia zależny od:choroby wątroby
 • Niedobór czynników krzepnięcia zależny od:niedoboru witaminy K