II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
 • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D33 Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • naczyniak (D18.0)
 • nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (D36.1)
 • opony mózgowo-rdzeniowe (D32.-)
 • tkanka pozaoczodołowa (D31.6)
D33.0 Mózg, struktury nadnamiotowe
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Mózg, struktury nadnamiotowe
Nie obejmuje:
 • komora czwarta (D33.1)
Obejmuje:
 • Komory mózgowe
 • Mózg
 • Płat:ciemieniowy
 • Płat:czołowy
 • Płat:potyliczny
 • Płat:skroniowy