II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D18 Naczyniaki krwionośne i chłonne o dowolnym umiejscowieniu
Nie obejmuje:
  • znamiona niebieskie i barwnikowe (D22.-)
Obejmuje:
  • kody morfologiczne M912-M917 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0