II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C81-C96 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Inne:
 • (Określenia użyte w kategoriach C82-C85 dla chłoniaków nieziarniczych pochodzą z klasyfikacji Working Formulation, której celem jest znalezienie wspólnego mianownika wśród szeregu głównych schematów klasyfikacji. Określenia używane w tych schematach nie są podane w formie tabelarycznej, lecz mają postać indeksu alfabetycznego; nie zawsze możliwe jest odnalezienie terminów, które dokładnie odpowiadają określeniom użytym w zestawieniu tabelarycznym.)
Nie obejmuje:
 • wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych (C77.-)
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M959-M994 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego
Obejmuje:
 • kody morfologiczne M9590-M9592, M9594, M971 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C85.0 Mięsak limfatyczny
C85.1 Chłoniak z komórek B, nieokreślony
Inne:
 • (Jeśli wspomniano o pochodzeniu danego chłoniaka z komórek B, wówczas należy użyć kodu bardziej szczegółowego.)
C85.7 Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego
Obejmuje:
 • Mikroglioma
 • Złośliwa:siatkowica
 • Złośliwa:siatkowico-śródbłonkowica
C85.9 Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
Obejmuje:
 • Chłoniak BNO
 • Chłoniak nieziarniczy BNO
 • Chłoniak złośliwy BNO