II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C81-C96 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Inne:
  • (Określenia użyte w kategoriach C82-C85 dla chłoniaków nieziarniczych pochodzą z klasyfikacji Working Formulation, której celem jest znalezienie wspólnego mianownika wśród szeregu głównych schematów klasyfikacji. Określenia używane w tych schematach nie są podane w formie tabelarycznej, lecz mają postać indeksu alfabetycznego; nie zawsze możliwe jest odnalezienie terminów, które dokładnie odpowiadają określeniom użytym w zestawieniu tabelarycznym.)
Nie obejmuje:
  • wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych (C77.-)
Obejmuje:
  • kody morfologiczne M959-M994 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
Obejmuje:
  • kod morfologiczny M970 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C84.0 Ziarniniak grzybiasty
C84.1 Choroba Sézary’ego
C84.2 Chłoniak strefy T
C84.3 Chłoniak limfoepitelioidalny
Obejmuje:
  • Chłoniak Lennerta
C84.4 Obwodowy chłoniak z komórek T
C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki z komórek T
Inne:
  • (Jeśli wspomniano o pochodzeniu danego chłoniaka z komórek T, wówczas należy użyć kodu bardziej szczegółowego.)