II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C81-C96 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
Inne:
  • (Określenia użyte w kategoriach C82-C85 dla chłoniaków nieziarniczych pochodzą z klasyfikacji Working Formulation, której celem jest znalezienie wspólnego mianownika wśród szeregu głównych schematów klasyfikacji. Określenia używane w tych schematach nie są podane w formie tabelarycznej, lecz mają postać indeksu alfabetycznego; nie zawsze możliwe jest odnalezienie terminów, które dokładnie odpowiadają określeniom użytym w zestawieniu tabelarycznym.)
Nie obejmuje:
  • wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych (C77.-)
Obejmuje:
  • kody morfologiczne M959-M994 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
Obejmuje:
  • chłoniak nieziarniczy guzkowy z polami rozlanymi lub bez pól rozlanych
  • kod morfologiczny M969 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
C82.0 Z małych komórek z wpuklonym jądrem, guzkowy
Inne:
  • Chłoniak nieziarniczy: Z małych komórek z wpuklonym jądrem, guzkowy
C82.1 Mieszany z małych komórek z wpuklonym jądrem i z dużych komórek, guzkowy
Inne:
  • Chłoniak nieziarniczy: Mieszany z małych komórek z wpuklonym jądrem i z dużych komórek, guzkowy
C82.2 Z dużych komórek, guzkowy
Inne:
  • Chłoniak nieziarniczy: Z dużych komórek, guzkowy
C82.7 Inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego
C82.9 Chłoniak nieziarniczy guzkowy, nieokreślony
Obejmuje:
  • Chłoniak nieziarniczy guzkowy BNO