II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C00-C75 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, o określonym umiejscowieniu, poza tkanką limfatyczną, układem krwiotwórczym i tkankami pokrewnymi
C51-C58 Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych
Obejmuje:
  • skóra żeńskich narządów płciowych
C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy
C54.0 Cieśń macicy
Inne:
  • Nowotwór złośliwy: Cieśń macicy
Obejmuje:
  • Odcinek dolny
C54.1 Błona śluzowa macicy
Inne:
  • Nowotwór złośliwy: Błona śluzowa macicy
C54.2 Mięsień macicy
Inne:
  • Nowotwór złośliwy: Mięsień macicy
C54.3 Dno macicy
Inne:
  • Nowotwór złośliwy: Dno macicy
C54.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzonu macicy
Inne:
  • Nowotwór złośliwy: Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzonu macicy
  • [Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
C54.9 Trzon macicy, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
  • Nowotwór złośliwy: Trzon macicy, umiejscowienie nieokreślone