II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C00-C75 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, o określonym umiejscowieniu, poza tkanką limfatyczną, układem krwiotwórczym i tkankami pokrewnymi
C00-C14 Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła
C09 Nowotwór złośliwy migdałka
Nie obejmuje:
 • migdałek gardłowy (C11.1)
 • migdałek językowy (C02.4)
C09.0 Dół migdałkowy
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Dół migdałkowy
C09.1 Łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy)
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy)
C09.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie migdałka
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie migdałka
 • [Patrz uwaga 5 na początku niniejszego rozdziału.]
C09.9 Migdałek, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Migdałek, umiejscowienie nieokreślone
Obejmuje:
 • Migdałek:BNO
 • Migdałek:gardłowy
 • Migdałek:podniebienny