AA Badania laboratoryjne i inne
V Wirusologia 2
V01 Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 2 IgG/ IgM)
V02 Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG
V03 Wirus Parainfluenzy typ 1 + 2 Antygen
V04 Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG Przeciwciała
V05 Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Parainfluenza 3 IgG/ IgM)
V06 Wirus Parainfluenzy typ 3 Antygen
V07 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA)
V08 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA) (ilościowo)
V09 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG)
V10 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgM)
V11 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG/ IgM)
V12 Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgG (anty-Poliovirus IgG)
V13 Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgM (anty-Poliovirus IgM)
V14 Wirus RS Antygen
V15 Wirus RS Przeciwciała IgA (anty-RSV IgA)
V16 Wirus RS Przeciwciała IgG (anty-RSV IgG)
V17 Wirus RS Przeciwciała IgM (anty-RSV IgM)
V18 Wirus RS Przeciwciała IgG/ IgM (anty-RSV IgG/ IgM)
V19 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG)
V20 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
V21 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG) (ilościowo)
V22 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała
V23 Wirus różyczki (Rubella virus) IgM (anty-Rubella virus IgM)
V24 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgM (anty-Rubella virus IgM) (ilościowo)
V25 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG/ IgM
V26 Rubella virus + CMV + Toxoplasma Rubella IgG + CMV IgM + Toxo IgG
V27 Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) Przeciwciała (całkowite)
V28 Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgG
V29 Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgM
V30 Wirus zapalenia wątroby typu A + B HAV IgM + HBs Antygen
V31 Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) Przeciwciała HBc (całkowite)
V32 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM
V33 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM (ilościowo)
V34 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG
V35 Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Antygen
V36 Wirus zapalenia wątroby typu B HBe/anty Hbe
V37 Wirus zapalenia wątroby typu B PrzeciwciałaHBc IgG + HBs
V38 Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Przeciwciała
V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen
V40 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (ilościowo)
V41 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (potwierdzajacy)
V42 Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs
V43 Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG/HBs Przeciwciała
V44 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + HBc IgM
V45 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała HBs + HBc IgG
V46 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + Przeciwciała + HBc IgG + HBc IgM
V47 Wirus zapalenia wątroby typu B HBV-DNA
V48 Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)
V49 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała (potwierdzający)
V50 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM
V51 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
V52 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG
V53 Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
V54 Wirus zapalenia wątroby typu C HCVcAntygen (antygen rdzeniowy)
V55 Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA
V56 Wirus zapalenia wątroby typu C HCV-RNA (ilościowo)
V57 Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV) Antygen
V58 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała
V59 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała (ilościowo)
V60 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgG
V61 Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgM
V62 Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) Przeciwciała
V63 Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG
V64 Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgM
V65 Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG/ IgM
V66 Wirus zapalenia mózgu zachodniego Nilu Przeciwciała IgG
V67 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgA (anty-Varicella-Zoster IgA)
V68 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG (anty-Varicella-Zoster IgG)
V69 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgM (anty-Varicella-Zoster IgM)
V70 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Varicella-Zoster IgG/ IgM)
V71 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgG
V72 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgM
V73 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgA
V74 Wirusy ECHO Przeciwciała IgG
V75 Wirusy ECHO Przeciwciała IgM
V76 Wirusy ECHO Przeciwciała IgA
V81 Wirus Varicella-Zoster VZV-DNA