AA Badania laboratoryjne i inne
N Chemia kliniczna 5
N01 Metoksynoradrenalina
N11 Mleczan
N13 Mocznik
N15 Molibden (Mo)
N17 N-Acetyloglukozaminidaza (NAG)
N19 Neopteryna
N21 Noradrenalina
N22 NT-proANP
N23 5'-Nukleotydaza
N24 NT-proBNP
N25 Osmolarność
N26 Orozomukoid
N27 Osteokalcyna
N29 Parathormon (PTH)
N30 Parathormon intact (iPTH)
N33 Peptyd C
N34 Peptyd natriuretyczny typu B (BNP)
N35 Peroksydaza glutationowa
N37 Pirogronian
N39 Pirydynolina (PYD)
N40 Podjednostka α hormonów glikoproteidowych
N41 Porfiryny całkowite
N42 Karboksyporfiryny
N43 Porfobilinogen
N45 Potas (K)
N47 Prealbumina
N49 Pregnandiol
N51 Pregnantriol
N53 Pregnenolon
N55 Progesteron
N57 Proinsulina
N58 Prokalcytonina
N59 Prolaktyna
N60 Protoporfiryna cynkowa
N61 Protoporfiryny
N63 Przeciwciała przeciw antygenom nadnerczy
N65 Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc
N66 Przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę (CCP)
N67 Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębków nerkowych (anty-GMB)
N69 Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA)
N71 Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (IFA)
N73 Przeciwciała przeciw desmogleinie
N75 Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA)
N77 Przeciwciała przeciw DNA jednoniciowemu (ssDNA)
N79 Przeciwciała przeciw endomysium
N81 Przeciwciała przeciw gliadynie klasy IgG
N83 Przeciwciała przeciw gliadynie, klasy IgA
N85 Przeciwciała przeciw histonom
N87 Przeciwciała przeciw insulinie
N89 Przeciwciała przeciw kardiolipinie
N91 Przeciwciała przeciw komórkom mięśni gładkich
N93 Przeciwciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych
N95 Przeciwciała przeciw komórkom mięśnia sercowego
N97 Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka
N99 Przeciwciała przeciw komórkom wysp trzustki