99 Inne zabiegi nieoperacyjne
99.8 Różne zabiegi fizykalne
99.80 Inna diagnostyczna ocena działania czynników wywołujących nadwrażliwość
99.81 Hipotermia (centralna) (miejscowa)
Nie obejmuje:
  • Oziębienie żołądka (96.31)
  • Zamrożenie żołądka (96.32)
  • Operacja na otwartym sercu (39.62)
99.82 Lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi
99.83 Inna fototerapia
Nie obejmuje:
  • Lecznicza fofereza (99.88)
  • Fotokoagulacja zmian siatkówki (14.23 – 14.25, 14.33 – 14.35, 14.53 - 14.55)
99.84 Izolacja
99.85 Hipertermia w leczeniu nowotworów
Uwagi:
  • Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
99.86 Nieinwazyjne wszczepienie stymulatora wzrostu kości
Nie obejmuje:
  • Wstawienie inwazyjnego I półinwazyjnego stymulatora wzrostu kości (przezskórne elektrody) (78.90 – 78.99)
99.87 Żywienie dojelitowe
99.88 Lecznicza fotofereza
Nie obejmuje:
  • Inna fototerapia (99.83)
  • Leczenie naświetleniami ultrafioletowymi I promieniami (99.82)
99.89 Zabieg fizykoterapii przeciwbólowo