99 Inne zabiegi nieoperacyjne
99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych
Obejmuje:
 • Wstrzyknięcia lub wlewy o działaniu miejscowym lub ogólnym wykonywane podskórnie, domięśniowo, dożylnie
Uwagi:
 • Użyj dodatkowego kodu na: Wstrzyknięcie do: sutka (85.92) kaletki (82.94, 83.96) jamy otrzewnowej (54.97) dooponowe (03.92) stawu (76.96, 81.92) nerki (55.96) wątroby (50.94) gałki ocznej (16.91) inne miejsce - patrz odpowiednie kody Wlew/Płukanie: BNO (39.97) dojelitowy (46.95, 46.96) nerkowy (55.95) wątrobowy (50.93) całego ciała (39.96)
99.20 Wstrzyknięcie lub wlew inhibitora płytkowego
Nie obejmuje:
 • wlew heparyny (99.19)
 • Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej (99.10)
99.21 Wstrzyknięcie antybiotyku
Nie obejmuje:
 • wstrzyknięcie lub wlew antybiotyków oksazolidynowych (00.14)
99.22 Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej
99.23 Wstrzyknięcie sterydów
99.24 Wstrzyknięcie innego hormonu
99.25 Wstrzyknięcie lub wlew chemioterapeutyku przeciwnowotworowego
Nie obejmuje:
 • Wstrzyknięcie materiału promieniotwórczego (00.15, 92.28)
 • Wszczepienie chemioterapeutyka (00.10)
 • wstrzyknięcie/infuzja immunomodulatora (BRM) jako czynnika przeciwnowotworowego (99.28)
99.26 Wstrzyknięcie trankwilizatora
99.27 Jontoforeza
99.28 Wstrzyknięcie/ infuzja immunomodulatora (BRM) jako czynnika przeciwnowotworowego
Nie obejmuje:
 • terapia wysokimi dawkami interleukiny 2 (IL-2) (00.15)
99.29 Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej
Nie obejmuje:
 • Szczepienia (99.31 – 99.59)
 • Wstrzyknięcie czynnika sklerotyzującego do: przełyku (42.33)
 • Wstrzyknięcie czynnika sklerotyzującego do: hemoroidów (49.42)
 • Wstrzyknięcie czynnika sklerotyzującego do: żył (39.92)
 • podanie czynnika neuroprotekcyjnego (99.75)
 • wstrzyknięcie lub wlew BNP peptydu natriuretycznego typu B (00.13)
 • Wstrzyknięcie lub wlew nesiritidu (00.13)
 • wstrzyknięcie lub wlew inhibitora płytkowego (99.20)
 • Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej (99.10)