93 Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne
93.9 Respiratoroterapia
Nie obejmuje:
  • Wprowadzenie rurki oddechowej (96.01-96.05)
  • Inna ciągła mechaniczna wentylacja (96.70-96.72)
93.95 Oksygenacja hiperbaryczna
Nie obejmuje:
  • Oksygenacja rany (93.59)