89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie
89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne
Nie obejmuje:
  • Badanie fizykalne (89.7)
89.31 Badanie dentystyczne
89.32 Manometria przełyku
89.33 Badanie palcem przetoki jelitowej
89.34 Badanie palcem odbytu
89.35 Diafanoskopia zatok przynosowych
89.36 Ręczne badanie piersi
89.37 Oznaczenie pojemności życiowej
89.38 Inne nieoperacyjne pomiary układu oddechowego
89.39 Inne nieoperacyjne badania i pomiary
Nie obejmuje:
  • Pomiar wymiarów ciała (93.07)
  • Badania kardiologiczne (89.41-89.69)
  • Fotografia dna oka (95.11)
  • Pomiary długości kończyn (93.06)
Uwagi:
  • Elektroneurografia
  • Elektromiografia (igłowa)
  • Elektrostymulacyjna próba męczliwości
  • Elektromiografia pojedynczego włókna mięśniowego (SFEMG)
  • Elektrofizjologiczne testy wysiłkowe