89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie
89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
  • Badanie fizykalne (89.7)
89.21 Pomiary manometryczne układu moczowego
Uwagi:
  • Pomiary manometryczne układu moczowego przez cewniki założony do moczowodu
  • Pomiary manometryczne układu moczowego przez nefrostomię
  • Pomiary manometryczne układu moczowego przez pielostomię
  • Pomiary manometryczne układu moczowego przez ureterostomię