88 Inne diagnostyczne badania radiologiczne i pokrewne
88.7 Diagnostyczna ultrasonografia
Nie obejmuje:
  • wewnątrznaczyniowa diagnostyka obrazowa (00.21-00.29)
  • ultradźwięki terapeutyczne (00.01 -00.09)
Obejmuje:
  • Echografia
  • Nieinwazyjne ultradźwięki
  • Angiografia ultradźwiękowa
  • Ultrasonografia