88 Inne diagnostyczne badania radiologiczne i pokrewne
88.6 Flebografia
Nie obejmuje:
  • Angiografia z użyciem badania radioizotopowego (92.01-92.19)
  • Badanie USG (88.71-88.79)
  • Fluorescencyjna angiografia oka (95.12)
Obejmuje:
  • angiokardiografia żył
  • radiografia żył (fluoroskopia)
  • nakłucie żyły w celu podania kontrastu
  • wenografia z użyciem kontrastu
  • flebografia wsteczna