88 Inne diagnostyczne badania radiologiczne i pokrewne
88.4 Arteriografia
Nie obejmuje:
  • Badanie radioizotopowe (92.01-92.19)
  • Diagnostyka USG (88.71-88.79)
  • Fluoroscencyjna angiografia oka (92.12)
Obejmuje:
  • angiografia tętnic (arteriografia)
  • nakłucie tętnicy w celu podania kontrastu
  • radiografia tętnic (fluoroskopia)
  • arteriografia wsteczna