88 Inne diagnostyczne badania radiologiczne i pokrewne
88.3 Inne badania rtg
88.38 Tomografia komputerowa - inne
Nie obejmuje:
  • Komputerowa tomografia: brzucha (88.01)
  • Komputerowa tomografia: głowy (87.03)
  • Komputerowa tomografia: nerek (87.71)
  • Komputerowa tomografia: klatki piersiowej (87.41)