82 Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki
Obejmuje:
  • Zabiegi na: rozcięgnie
  • Zabiegi na: błonie maziowej kaletki i pochewce ścięgnistej
  • Zabiegi na: pochewce ścięgnistej
82.9 Inne zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki
Nie obejmuje:
  • Zabiegi diagnostyczne tkanek miękkich, łącznie z ręką - inne (83.21-83.29)
82.93 Aspiracja z tkanek miękkich ręki - inne
Nie obejmuje:
  • Aspiracja ze skóry i tkanki podskórnej (86.01)