82 Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki
Obejmuje:
  • Zabiegi na: rozcięgnie
  • Zabiegi na: błonie maziowej kaletki i pochewce ścięgnistej
  • Zabiegi na: pochewce ścięgnistej
82.8 Inne zabiegi plastyczne w zakresie ręki
82.89 Operacje plastyczne ręki - inne
Nie obejmuje:
  • Zabiegi plastyczne w zakresie ręki z przeszczepem lub wszczepem (82.71-82.79)