80 Nacięcie i wycięcie struktur stawowych
Nie obejmuje:
 • Zabiegi w zakresie kości i stawów twarzy (76.01-76.99)
Nie obejmuje::
 • Zabiegi w zakresie chrząstek nosa (21.00-21.99)
 • Zabiegi w zakresie chrząstek ucha (18.01-18.9)
Obejmuje:
 • Operacje na: torebce stawowej
 • Operacje na:chrząstce
 • Operacje na: wiązadłach
 • Operacje na: łąkotkach
 • Operacje na: błonie maziowej
80.5 Wycięcie/ zniszczenie krążka międzykręgowego
80.50 Nieswoiste wycięcie lub zniszczenie krążka międzykręgowego
80.51 Wycięcie krążka międzykręgowego
Nie obejmuje:
 • ten zabieg w celu wprowadzenie urządzenia zastępującego krążek międzykręgowy bez zespolenia (84.60 - 84.69)
 • Eksploracja i odbarczanie kanału kręgowego (03.09)
 • Dekompresja korzeni nerwowych (03.09)
Uwagi:
 • Ten zabieg przez laminektomię lub połowiczną laminektomię
 • Ten zabieg z dekompresją korzonka nerwu kręgowego na tym samym poziomie
 • Zakoduj także każde jednoczasowe zespolenie kręgosłupa (81.00 - 81.09)
80.52 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego
80.59 Zniszczenie laserem krążka międzykręgowego